Telefon : 0 212 272 56 56 / 0 312 231 00 22
   |   
Mail : markabizde@baskent.com.tr

Sınıf 2

Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı

ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa

boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini,

ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler.

İşlenmemiş doğal reçineler.

Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.